6th Element

1 kết quả

Căn hộ tại dự án 6th Element, Tây Hồ, Hà Nội

Nguyễn Văn Huyên kéo dài

Giá: ~ 3,65 tỷ

2 0m2

# Tiêu đề Giá Số PN Loại hình Khu vực
Căn hộ tại dự án 6th Element, Tây Hồ, Hà Nội 3,65 tỷ 2 Thành phố Hà Nội