Manhattan Tower – Cập nhật tiến độ xây dựng ngày 21/6/2018

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Manhattan Tower ngày 21/6/2018

 

  • – Sàn tầng 7 lốc B đã hoàn thành;

 

  • – Sàn tầng 7 lốc A dự kiến hoàn thành vào 27/06.

 

Hình ảnh cập nhật:

 

manhattan-tien-do-21.6 (1)

manhattan-tien-do-21.6 (2)

manhattan-tien-do-21.6 (3)