Thủ tục chuyển đổi đất dịch vụ sang đất ở - 3 bước đơn giản!

Hiện nay ở nhiều địa phương, do sự phát triển của kinh tế - xã hội, mục đích chuyển đổi từ đất dịch vụ sang đất ở ngày càng lớn. Bởi vậy, CenHomes sẽ hướng dẫn bạn cách làm thủ tục chuyển đổi đất dịch vụ sao đất ở.

Hướng dẫn làm thủ tục chuyển đổi đất dịch vụ sang đất ở

Theo định nghĩa tại luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT thì: Đất thương mại dịch vụ là đất phi nông nghiệp không phải đất ở nên khi chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở thuộc trường hợp quy định tại Điểm e khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép.

Chuyển đổi đất dịch vụ sang đất ở

Để chuyển đổi đất dịch vụ sang đất ở, cần các thủ tục và trình tự như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu chuyển đổi đất dịch vụ sang đất ở nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Trong đó, đối với trường hợp cá nhân, tổ chức muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì nộp hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất; đối với hộ gia đình, cá nhân thì nộp hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất. Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: + Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT). + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết. Sau đó, xác nhận vào Đơn đăng ký, xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (xã) để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp tỉnh (xã). Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (xã) khi nhận được hồ sơ từ Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cấp giấy chứng nhận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận

Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận theo giấy hẹn. Thời gian thực hiện thủ tục là không quá 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận hồ sơ hợp lệ (theo điểm b khoản 1 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai). Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây CenHomes đã hướng dẫn bạn cách làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất với 3 bước vô cùng đơn giản. Chúc bạn thành công!