Khai Sơn Town

Cập nhập tiến độ dự án

Xem tiến độ dự án Khai Sơn Town qua clip flycam

   

Cập nhật tiến độ dự án Khai Sơn Town ngày 07/6/2018

 

Hình ảnh cập nhật:

 

Khai-Son-Town-Tien-do-7.6 (1)

Khai-Son-Town-Tien-do-7.6 (2)

Khai-Son-Town-Tien-do-7.6 (3)

Liên hệ tư vấn