Chung cư Green Pearl 378 Minh Khai

Dự án này hiện tại chưa có bảng hàng » Xem tổng quan dự án

Chung cư Green Pearl 378 Minh Khai

Thay đổi trạng thái

Lock căn Unlock căn
Cập nhập tình trạng thành công.
Cập nhập tình trạng không thành công.

Đại lý uỷ quyền

Quản Quốc Trung

0869 583 767

trungqq@cenhomes.vn

Hoàng Thị Yến

0947 044 000

yenht@cenhomes.vn

Nguyễn Văn Nam

0943 155 085

namnv2@cenhomes.vn

Liên hệ tư vấn